web page

web page
[web peixh] veb-faqe ( veb-faqe është dokument tekstual në veb që përmban informatë të formatuar dhe tregues drejt datotekave grafike, multimediale dhe drejt veb-faqeve tjera. Disa nga datotekat grafike dhe multimediale paraqiten menjëherë pasi që shfletuesi ta "lexojë" veb-faqen. Datotekat tjera paraqiten pas aktivizimit (me klikim) të linkut që çon deri te ato. Secili dokument në veb quhet veb-faqe (anglisht, web page ) dhe ai mund të përmbajë lidhje (hiperlinqe) për në veb-faqe tjera, që ofrojnë informata plotësuese. Veb-i bazohet në dokumente tekstuale dhe kjo e bën krijimin, rregullimin dhe transferine veb-faqeve shumë të lehtë. Veb servisi është fleksibil: në veb-faqe lehtë mund të ngjisni dokument me grafikë ose multimedia, nëse atë dokument e lidhni me datotekën (dokumentin) tekstual bazik. Poashtu ekziston mundësia që veb-faqja të ndërlidhet me veb-faqe tjera.Tërësia e veb-faqeve të ndërlidhura mes vete quhet veb-sajt ( Web site ). Servisi Veb është shërbimi më i popullarizuar i internetit, sepse grafikisht është i lehtë per përdorim, e poashtu i lehtë është edhe publikimi i informatave në veb.)
Veb (në anglisht Web - shkurtesë nga World Wide Web-WWW ) është shërbimi më i ri dhe më i popullarizuar nga serviset e shumta të përhapura në internet. Veb-i kombinon tekst, grafikë, multimedia dhe linqe mes datotekave, duke krijuar rrjet të madh të informatave, të cilat mund t'i gjejmë shumë lehtë. Në fakt, ai paraqet mënyrë e qasjes deri te një informatë në internet, duke shfrytëzuar tekst dhe grafikë.

English-Albanian dictionary. 2013.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • web page — UK US (also webpage, Web page, Webpage) noun [C] INTERNET, IT ► a page of information on the internet about a particular subject, that forms part of a website: »Clients will be offered customised web pages with details of their policies and… …   Financial and business terms

 • web page — web pages also Web page N COUNT A web page is a set of data or information which is designed to be viewed as part of a website …   English dictionary

 • web page — web ,page noun count COMPUTING * a page or document that you can read on a WEB SITE …   Usage of the words and phrases in modern English

 • web page — Web′ page n. cmp 1) cmp a single, usu. hypertext document on the World Wide Web that can incorporate text, graphics, sounds, etc 2) cmp Web site …   From formal English to slang

 • Web page — n. a single file on the World Wide Web, providing text, graphical images, etc.: it may have hypertext linked with other Web pages at a WEBSITE …   English World dictionary

 • Web Page —   [engl.], Webseite …   Universal-Lexikon

 • web page — ► NOUN Computing ▪ a hypertext document accessible via the Internet …   English terms dictionary

 • Web page — A screenshot of a web page on Wikipedia A web page or webpage is a document or information resource that is suitable for the World Wide Web and can be accessed through a web browser and displayed on a monitor or mobile device. This information is …   Wikipedia

 • web page — noun a document connected to the World Wide Web and viewable by anyone connected to the internet who has a web browser • Syn: ↑webpage • Hypernyms: ↑text file, ↑document • Hyponyms: ↑home page, ↑homepage * * * Computers …   Useful english dictionary

 • web page */ — UK / US noun [countable] Word forms web page : singular web page plural web pages computing a page or document that you can read on a website …   English dictionary

 • web page — noun a) A single hypertext document (transmitted as HTML) on the World Wide Web, often hyperlinked to others, and intended to be viewed with a web browser. Dave Bishop, an amateur astronomer, operates a supernova web page at… …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”